Štětovnice pro pažení při zakládání staveb

https://www.flowwaterjet.cz/Prectete-si-vice/Jak-funguje-vodni-paprsek 0cm 8pt“>Stavíte garáž ve svažitém terénu a chcete jí mít podsklepenou? Sklep pod garáží přináší jisté výhody, máte-li zahradu a sklízíte pravidelně jablka nebo třešně, poněvadž uskladněné ovoce ve sklepních prostorách vydrží dlouhou dobu čerstvé a lze jej tu mít uskladněné i přes zimu.

Výstavba podsklepené garáže bude vyžadovat v počáteční fázi vyhloubení jámy pro základy, a ve svahu to bude znamenat jít poměrně hluboko pod svrchní stěnu. Bude k tomu zapotřebí zpevnit svah, aby se terén nezačal bortit, a k tomu se využívají například štětovnice. Vytvoříte s nimi tzv. pažení, tedy pevnou a nepropustnou bariéru, odolnou vůči sesuvu půdy i vodním srážkám, které by odtud ze svahu protékaly do stavební jámy.

stavební práce

Štětovnice jsou běžným stavebním prvkem, jsou to ocelové silnostěnné plechy o tloušťce přibližně 10 mm, zalomené do tvaru písmene Z a opatřené na koncích zámky, jimiž se jednotlivé kusy mezi sebou spojují. Vytváří pak v půdorysu zubatou hranu, která dobře odolává tlaku terénu, a to po dobu mnoha desítek let, je-li to zapotřebí.

Štětovnice se běžně využívají jako pažení při výstavbě základů budov, podzemních garáží, skladů, sklepení, ale i vodních staveb. Setkat se s nimi můžete poměrně běžně při rekonstrukcích mostních konstrukcí resp. pilířů posazených do vody, při opravách a výstavbách vodních jezů či při stavebních pracích v souvislosti s úpravou terénu říčních břehů, např. vodních navigací a nábřežních zdí.

štětovnice larseny

Nemáte-li přesnou představu, jak štětovnice vypadají, a jak se s nimi pracuje v terénu, máte možnost zhlédnout některá instruktážní videa dostupná na webových stránkách, kde se provádí například stavební práce u vodních staveb. Máte-li zájem o detailnější informace, týkající se těchto stavebních prvků, veškeré podklady a dokumenty https://www.mtz-servis.cz/inpage/dokumenty/ můžete poptávat u společnosti, která zajišťuje skladování a výdej zboží v sortimentu štětovnic a ocelových trubek zejména pro stavební účely.