Europa – možný zdroj energie


Po desítky let astronomové pátrají po planetě B a po možných zdrojích energie ve vesmíru. A kandidátem se stala Europa, družice Jupitera.
Analýza infračervených pozorování Europy odhalila, že peroxid vodíku je na ledovcovém měsíci hojný. Pokud si peroxid vodíku najde cestu pod povrch Europy a smíchá se s měsíčním tekutým vodním oceánem, může to být životně důležitý zdroj energie pro jakýkoli život, který by tam mohl existovat, uvedli vědci.
Europa se tak stala hlavním kandidátem, co se týká zdroje energie mimo planetu Zemi. 

Nabité částice, zachycené a zrychlené silným magnetickým polem Jupitera, jsou v blízkosti Evropy hojné. Když částice narazí na Měsíc, pravděpodobně vytvoří molekulární kyslík a organické sloučeniny. Molekulární kyslík snadno uvolní energii, protože odstraní nejvzdálenější elektrony z organických sloučenin. Kosmická loď Galileo navíc našla na povrchu Evropy několik organických sloučenin. 
Kůra tohoto měsíce je kupodivu bez kráterů, což je ukazatelem toho, že povrch Europy neustále prochází změnou. Nově vytvořený materiál vystoupí zespodu, a tak pohřbí ten starší materiál.
Jsou zde i části, které jsou popraskané, což je důkazem tání. To znamená, že se na měsíci nachází hojný zdroj vody.
A právě ta je jedním z hlavních, možných zdrojů energie mimo planetu Zemi.

Europa možný zdroj energie

  • Voda je totiž na prvním místě v seznamu přísad, které jsou nejvhodnější pro vznik života. A to už z několika důvodů – voda rozpouští živiny, které mohou organismy jíst, transportuje chemikálie do živých buněk, a také jim pomáhá se zbavit odpadu. Data navíc dokazují, že na Europě se nachází mnohem více vody než oceán Země. 
  • Aby byla Evropa potenciálně obyvatelná, musela by mít základní chemické přísady pro chemii života. Patří mezi ně uhlík, vodík, dusík, kyslík, fosfor a síra. Vědci se nyní domnívají, že všechny tyto prvky byly přítomny u vzniku Europy. Později na měsíc dopadaly asteroidy a komety, což mohlo přispět k tomu, aby se na povrchu uložilo ještě více organických materiálů. 
  • Každá forma života potřebuje energii k tomu, aby přežila. Život, který se mohl vyskytovat na Europě byl pravděpodobně poháněn chemickými reakcemi. I když je Europa vystavena vysoké radiaci díky Jupiteru, přesto může vytvářet jakési palivo pro život pod hladinou oceánu. 

Možný zdroj energie

Pokud má navíc Europa slaný oceán, chemické reakce mezi vodou a horninami na dně oceánu by mohly vytvořit materiály bohaté na vodík. A pokud existují oblasti, kde oceán interaguje s horkými horninami, pak by tato voda, podobně jako hydrotermální průduchy v zemských oceánech, mohla vylévat chemické živiny k napájení života. 

Snad se vědcům brzy podaří najít odpovědi na tyto otázky a krok po kroku odhalit tajemství Europy.